Svatební zvyky a tradice

Svatbu doprovází řada zvyků, tradic a také pověr. Řada z nich je hodně stará, některé pocházejí i z doby před naším letopočtem. Mají přinést novomanželům štěstí, život v hojnosti a radosti a ochránit je před nemocemi, hladem a strádáním.

Před obřadem

Několik dnů až týdnů před svatbou se někde příbuzným a sousedům rozdávají takzvané „zvací koláčky“, které dříve s kartičkou skutečně sloužily jako pozvánka na svatbu. Dnes se pozvánky posílají poštou a koláčky se dávají jako výslužka. Koláčky by ovšem neměla péct nikdy sama nevěsta, aby prý neměla uplakané děti. Totéž platí i u dortu.

V den svatby

Nevěstiny šaty

Nejčastěji mívá nevěsta na sobě něco starého, nového, půjčeného a modrého. Tento zvyk pochází z viktoriánské Anglie.

Něco nového je symbolem budoucnosti a nového začátku.
Něco starého symbolizuje spojení s nevěstinou rodinnou tradicí.
Něco půjčeného je symbolem toho, že bude mít vždy své blízké příbuzné i přátele, kteří na nevěstu nezapomenou a budou při ní stát.
Něco modrého jako symbol čistoty a věrnosti.

Dále se někdy drží i mince do nevěstiny boty, která má přinést manželům bohatství. Do boty si někdy nevěsty dávají pro štěstí i čtyřlístek. Nevěsta by na sobě neměla mít modré ani fialové šaty, značí prý modřiny v manželství. Bílé nevěstiny šaty symbolizují nejen nevinnost, ale i vyřešenou minulost.

Nevěstin závoj

Nevěstin závoj

Závoj měl dříve i praktickou funkci, protože nevěsty bývaly hodně mladé a při domluvených sňatcích bylo prý někdy i lépe vidět nevěstu až před oltářem. V symbolické rovině měl nevěstu chránit před zlými duchy, kteří se prý do těla dostávali nosem.

Družičky

Družičky sice vypadají skvěle na fotkách, jejich tradiční úloha je ale trochu jiná: Měly mít podobné oblečení jako nevěsta, aby zmátly zlé duchy a chránily nevěstu před únosem.

Svatební kytice 

Svatební kytici by měla nevěsta vidět, až ji přinese ženich v den obřadu.
Nevěsta by měla také spatřit ženicha v šatech dříve než on ji.

Ženich

Ženich by měl vidět nevěstu v šatech až ve svatební den při obřadu. Ona by měla spatřit nejdříve jeho, teprve potom on ji.

Po obřadu 

Špalír a házení rýže

Svatebčané ve špalíru dříve různými způsoby zabraňovali novomanželům vyjít z kostela a nový pár musel společně překonat první nástrahy. Házení rýže na svatebčany je starý pohanský zvyk. Dříve se házely květiny, oříšky nebo semínka a mělo to manželům zajistit hojnost a plodnost. Dnes často rýži nahrazují bubliny z bublifuků.

Zatahování

Na některých svatbách přetrvává zvyk, kdy ženichovi přátelé zatarasí novému manželskému páru cestu a ženich se musí vyplatit se svých hříchů mládí.
Podobně funguje chomout nebo koule na noze: Ženich má vidět, do čeho „vlezl“, vyplatit se, zámek na kouli u nohy přeřezávají společně s nevěstou, aby viděli, že společně také vyřeší všechny problémy.

Zametání střepů

Dříve se talíř rozbíjel před vchodem do domu nebo v domě, kde měli novomanželé bydlet. Dnes se toho většinou ujme personál restaurace, kde se koná svatební hostina. Hluk měl opět zahnat zlé duchy, střepy měly symbolizovat problémy a společný úklid to, že je manželé spolu vždy překonají. 

Přenášení přes práh

Podobně funguje i přenášení přes práh. Pod ním měli číhat zlí duchové a manžel tak svou ženu v jejich domě chránil. Dnes se tento zvyk nezřídka koná v restauraci.

Při hostině

Přípitek

Před hostinou mívá většinou otec nevěsty proslov. Mohou se přidat i samotní ženich a nevěsta a poděkovat rodičům. 

Polévka z jednoho talíře

Pokud máte svatební hostinu s tradičním menu, většinou dostanou nevěsta a ženich jeden talíř a jeden ubrousek dohromady a společně jí polévku. Někdy se navzájem krmí. Novomanželé si tak mají uvědomit, že v manželství budou muset spolupracovat a také přispívat do rodinného krajíce rovným dílem.

Rozkrojení svatebního dortu

Po hostině novomanželé obvykle společně rozkrojí svatební dort. Někdy se říká, že kdo má ruku na noži nahoře, ten bude mít v manželství navrch. Jiná tradice říká, že nůž by měla držet nevěsta, ženich by měl překrývat její ruku jako symbol opory.

Každopádně svatební dort by měli ochutnat nejen oba novomanželé, ale i všichni svatebčané, jinak to do manželství přinese smůlu.

Po hostině

První tanec novomanželů

Novomanželům patří první společný tanec, dříve se hrával valčík, v současné době spíš jejich oblíbená píseň.

Házení kytice

Svatební kytici hází nevěsta zády do hloučku neprovdaných dívek. Ta, která ji chytí, se má do roka vdát. Některé nevěsty si chtějí svoji svatební kytici nechat usušit na památku, a tak si pořídí menší „kopii“, kterou svobodným přenechají.

Nevěstin podvazek

Podobně i ženich může mezi svobodné pány „vystřelit“ nevěstin podvazek. Kdo jej chytí, do roka se ožení.

Další tradice 

Svatba v květnu

Dřívější pověra „Na svatbu v máji, do roka máry“ měla praktický původ: Očekávalo se, že nevěsta brzy po svatbě počne dítě. To by se pak mělo narodit v únoru, v měsíci, kdy byli lidé vysíleni zimou a nejmenší zásoby. Dnes se tato tradice již nedrží.

Počasí na svatbě

Déšť znamená, že novomanželům padá štěstí.

Bouřka značí hádky v manželství.

Slunce znamená manželství bez mráčku.

Jasný den je radost ve společném životě.

Sníh přináší požehnání a bohatství.

Zdroj:

https://www.zeny.cz/svatebni-tradice

Doporučené články